یگانه امام علی(علیه السلام)

مقالات

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ یگانه امام علی(علیه السلام) خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺀﺍﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ :
ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻧﯽ ﻧﺰﺩ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ .
ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺭﺍ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺯ ﺯﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺁﯾﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻫﺪﯼ
ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﯼ،ﺁﻥ ﺩﻭﻣﺮﺩ ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ .
ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺯﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﻫﯿﺪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﺜﻘﺎﻝ ﺍﺯﺷﻮﻫﺮﺵ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺰﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﻧﻘﺎﺏ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎﻣﺎ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻥ
ﺍﺳﺖ،ﺗﺎﺁﻧﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﻫﯿﻢ.
ﭼﻮﻥ ﺯﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍﺷﻨﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮﺩ ﻟﺮﺯﯾﺪ
ﻭﺷﻮﻫﺮﺵ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ؟ﺑﺮﺍﯼ
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ؟ !
ﻫﺮﮔﺰ! ﻫﺮﮔﺰ! ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ
ﻭﺭﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ
ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺩﺭﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ
ﺷﻮﺩ .
ﭼﻮﻥ ﺯﻥ ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﺍﺯﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭﺁﻥ
ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺨﺸﯿﺪ .


ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﺑﺎ ﻏﯿﺮﺕ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﻃﻼ ﻭﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏﻣﺜﻘﺎﻝ ﻧﻘﺮﻩ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﺥ ﻭ ﺳﺎﻕ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻭﺷﻮﻫﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻧﯿﺰﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ
ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

[ پنجشنبه نهم مرداد 1393 ] [ 3:9 ] [ کیائی ]

[ ]

 

حضور در راهپیمایی روز قدس پشتوانه‌ای برای مقاومت است

 

 

وحدت ما باعث شکست دشمن بُوَد/ همبستگی، موجب عزّتِ میهن بُوَد

 

 

شکوه ایمان ما،‌ولایت فقیه است/ سلسله جنبان ما، ولایت فقیه است 

هنگام پیروزی ما می‌رسد / آزادی قدس فرا می‌رسد

 

 

اسرائیل اسرائیل جُرثومه فساد است/ اسلام با صهیونیست همیشه درجهاد است

 

 

دفاع از ولایت برگه زرین ماست/ اسرائیل اسرائیل دشمن دیرین ماست

 

 

رژیم صهیونیستی، جرثومه فساد است/ آزادی فلسطین، مرهون اتحاد است

 

 

دفاع از فلسطین باعث عزت ماست / نابودی اسرائیل خواسته ملت ماست

 

 

آمریکا اسرائیل این آخرین پیام است / سپاه اسلامیان آماده قیام است

 

 

وحدت راه و رسم مومنان است/ وحدت خار چشم دشمنان است

 


 

[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 15:32 ] [ کیائی ]

[ ]

توجه     توجه....
خبری مبنی بر آنکه یک نرم ‌افزار تحریف شده قرآنی
 
که شامل متن عربی و ترجمه انگلیسی می باشد،
 
  در بازار محصولات دیجیتالی منتشر  شده .......
------------------------------
اپلیکیشن های فارسی در میان ایرانیان جایگاه ویژه ای دارد، اما بر این برنامه ها نیز به مانند دیگر اپلیکیشن ها نظارتی وجود ندارد و محتوای
 
آن ها مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد. همین امر موجب شده بعضاً نرم افزار هایی خلاف واقع ساخته شده و با در اختیار کاربران قرار گرفتن به تحریفات گسترده دست بزند.
 در این باره می توان به خبری که پایگاه اطلاع رسانی "hopeitw"  درباره تحریف متن نرم افزاری قرآن افشاء کرد، اشاره داشت.
 
 
خبری مبنی بر آنکه یک نرم ‌افزار تحریف شده قرآنی که شامل متن عربی و ترجمه انگلیسی می باشد، در بازار محصولات دیجیتالی منتشر شده که قابل خرید از فروشگاه آمازون (Amazon)و قابل دانلود از بخش آی تیونز پایگاه اینترنتی شرکت اپل است. بر اساس اطلاعات منتشرشده متن عربی این نرم‌ افزار قابل نصب بر تمامی گوشی های هوشمند می‌باشد.
 
 
متاسفانه ایجاد بستر کاملاً آزاد و ساخت انواع اپلیکیشن‌ها توسط افراد مختلف و یا شرکت های گوناگون و قرار دادن آن ها در فضای سایبرموجب شده تا هرگونه نرم افزاری بدون کوچک ترین نظارتی در اختیار کاربران  قرار گیرد. 
در میان برنامه های فارسی نیز، بدون شک این مسئله وجود دارد و اگر تا کنون به هیچ یک از آن ها اشاره نشده است دلیل بر آن است که
هیچ سازمان مشخصی برای نظارت بر محتوای این اپلیکیشن ها وجود نداشته و در واقع این حوزه بدون متولی است.
برای نمونه در حوزه اپلیکیشن های کتاب، قرآن، مفاتیح، رسالات مراجع و دیگر نرم افزارهایی از این دست که کنترل و ارزیابی بر آن ها صورت
نمی گیرد، احتمال تحریف وجود دارد. در این میان برخی از مراکز رسمی خود با ساخت اپلیکیشن های صحیح و معتبر بخشی از نیاز کاربران ایرانی را برطرف کرده اند. 
----------------------
خواهران وبرادران گرامی برای نصب برنامه های قرآنی ودعا و...حتما به سایت های معتبر مراجعه فرمایید.
متاسفانه اپلیکیشن های فراوانی در حوزه سبک زندگی لیبرالیستی برای گوشی های هوشمند ارائه شده است که متاسفانه هر یک از آن ها اثرات سوء و منفی بر کاربران در پی خواهد داشت. 
--------------------------
 
لطفا باز نشر کنید
 
پایگاه فرهنگی مذهبی مبارزه با شیطان
 

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 20:44 ] [ کیائی ]

[ ]

مقام معظم رهبری : رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه‌ای نیست که در صف دشمنان

ملت ایران به چشم بیاید . اگر غلطی از آن ها سر بزند جمهوری اسلامی "تلاویو " و " حیفا "

را با خاک یکسان خواهد کرد .

 

عکس: ‏مقام معظم رهبری : رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه‌ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیاید . اگر غلطی از آن ها سر بزند جمهوری اسلامی "تلاویو " و " حیفا " را با خاک یکسان خواهد کرد . 
#نابودی_اسرائیل‏

[ سه شنبه دهم تیر 1393 ] [ 1:13 ] [ کیائی ]

[ ]

عکس

[ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ] [ 0:52 ] [ کیائی ]

[ ]